Skalne świątynie

YUNGANG

LONGMEN

DAZU

MOGAO

 

YUNGANG
LONGMEN
DAZU
DUNHUANG

 

GROTY

YUNGANG

w prowincji Shanxi

zawierają ponad

51 000 posągów

i są uważane

za NAJWIĘKSZE

DZIEŁO SZTUKI

BUDDYJSKIEJ.

 

 

 

 

Dynastia Północna Wei w 453 roku rozpoczęła rzeźbienie grot w piaskowcu, potraktowała to jako pokutę za prześladowania buddystów. Cały kompleks grot został zbudowany na górze, a ich długość z zachodu na wschód wynosi ponad kilometr.

Wiele obcych kultur przenikało do Chin dzięki Jedwabnemu Szlakowi. W grotach Yungang widać wyraźne wpływy środkowoazjatyckie, hellenistyczne, perskie i indyjskie.

 

 

Grota 20 przedstawia główny

posąg BUDDY WITAJĄCEGO

i należy do najpiękniejszych.

 

 

 

W grocie 18 można podziwiać ogromny posąg Buddy, który wykonany jest

w stylu indyjskiej prowincji Kandahar.

 

 

Sztuka tego regionu próbuje oddać powagę, godność i majestat Buddy.
Kandahar stanowił centrum buddyzmu, był miejscem spotkań handlarzy Jedwabnego Szlaku i miał ogromny wpływ na sztukę.

52

 

 

Groty 16-20 są najstarsze, wykuł je

mnich TAN HAO w latach 453-462.

Na ścianach groty 12 przedstawione

są wizerunki tancerzy i muzyków.

 

W grocie 13 ciekawy jest mały posąg

podtrzymujący ramię Buddy.

53

 

Wnętrza grot 9 i 10

są bogato zdobione

reliefami

i posągami

w niszach.

72

70

Groty 5 i 6 osłania drewniana fasada.

W grocie 5 znajduje się pulchny Budda,

a w grocie 6 m.in. 16-metrowa rzeźbiona kamienna pagoda.

71

 

 

Twórcy grot Yungang

z dynastii Północnej Wei (386-534)

stworzyli również niezwykłą kolekcję

posągów religijnych

 

w JASKINICH

LONGMEN

w prowincji Henan.

145

 

Kolejne dynastie Sui i Tang

powiększały zasoby Longmen.

 

W grotach znajduje się

ok. 2000 jaskiń i w sumie

ponad 100 000 posągów

usytuowanych na

jednokilometrowym odcinku

brzegu rzeki Yi.

 

 

Panorama

Fengxian Si

i innych jaskiń

z zachodniego

brzegu rzeki Yi.

146

 

Grota FENGXIAN SI jest największa, pochodzi z 675 roku.
W centrum groty znajduje się 17-metrowa statua Buddy Wajroczana. Twarz posągu była prawdopodobnie wzorowana na cesarzowej Wu Zetian (która przyczyniła się do zwiększania zasobów Longmen).

Posąg w związku z tajemniczym

uśmiechem otrzymał przydomek

„Wschodnia Mona Lisa”.

 

 

Posągi NIEBIAŃSKIEGO KRÓLA

i OBROŃCY BUDDY.

 

W okresie Tang rozpoczęły się prześladowania buddystów, wtedy posągi były niszczone. Wiele figur zdewastowano w czasie rewolucji kulturalnej lub zostały po prostu rozkradzione.

 

BAODING SHAN 

SKALNE RZEŹBY

w DAZU

na obszarze miasta wydzielonego Chongqing

to unikatowe spotkanie

trzech religii

i systemów filozoficznych:

KONFUCJANIZMU, TAOIZMU

i indyjskiego BUDDYZMU TANTRYCZNEGO.

 

 

W 30 jaskiniach

znajduje się kilkadziesiąt

tysięcy skalnych rzeźb.

 

 

Rzeźby pochodzą w większości

z czasów dynastii Tang i Song,

czyli z okresu między IX a XIII w.

 

Najciekawsze posągi powstały

w latach 1179-1245, a prace

nad nimi nadzorował

mnich Zhao Zhifeng.

150

 

 

KAMIENNY LEW stoi przy wejściu do Jaskini Pełnego Oświecenia, jest przypisany Wenshu – wcieleniu mądrości.

 

Trzymane przez demona KOŁO WCIELEŃ podzielone jest na 6 części i przedstawia wszystkie możliwe inkarnacje – od Buddy po zwierzęta i duchy.

160

 

 

Posąg

BUDDY LEŻĄCEGO

NA BOKU ma

15 metrów długości!

165

164

BUDDYJSKIE NIEBIOSA

BUDDYJSKIE PIEKŁO, gdzie Budda z bodhisattwami

obserwują pijanych grzeszników. Z kolei DEMONY

o zwierzęcych łbach torturują pozostałych m.in.

w PAWILONIE ODRĄBYWANIA KOLAN.

159

Taoistyczni mędrcy

151

Sielankowa scena przedstawiająca wypas bawołów nawiązuje do poszukiwania OŚWIECENIA.

 

 

GROTY

MOGAO

 

w pobliżu miasta

Dunhuang

w prowincji Gansu.

169

 

Tutejsze malowidła to najpiękniejsze buddyjskie freski

w Chinach, które dzięki suchemu klimatowi pustyni są doskonale zachowane.

 

 

 

Około 30 spośród 600 zachowanych jaskiń udostępniono zwiedzającym. Wnętrza grot można podziwiać tylko przy świetle latarki, ale siedem

z nich odtworzono w Centrum Badawczo-Wystawowym, gdzie można przyjrzeć się freskom z bliska.

 

 

 

 

168

 

Dunhuang jest niewielkim miastem przy oazie, które

w czasach swej świetności stanowiło ostatni postój na JEDWABNYM SZLAKU przed rozwidleniem na część północną i południową (by ominąć pustynię Takla Makan).

 

 

Buddyjscy mnisi wykuwali JASKINIE MOGAO i pokrywali ich wnętrza malowidłami głównie w okresie północnej oraz zachodniej dynastii Wei (IV–VI w.). Około XI wieku ze względu na rosnącą popularność islamu przerwano prace, a groty popadły w zapomnienie. Dopiero w 1907 roku przypadkowo odkrył je badacz sir Aurel Stein.

 

 

 

 

 

Fasada groty 96

w której znajduje się

wysoki na 30 m posąg Buddy.

 

 

 

 

172

 

To w Dunhuang znaleziono

DIAMENTOWĄ SUTRĘ – PIERWSZĄ

DRUKOWANĄ KSIĄŻKĘ NA ŚWIECIE

(w formie zwoju).

173

Tradycyjny NOWOROCZNY KOROWÓD ze SMOKIEM z okazji ŚWIĘTA CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU – ROKU TYGRYSA. Święta tradycyjnie trwają piętnaście dni i kończą się Świętem Latarni.

167