UWAGA!

TYLKO

DLA DOROSŁYCH!!!

 

Rzeźby o tematyce erotycznej prawdopodobnie ilustrują zaślubiny Śiwy i Parwati.

Uważane są za podręcznik sztuki miłości lub apoteozę życia i prokreacji.

13 (1)

 

.