Katar

księstwo (emirat)
rządzony przez
ród Al-Sani
(al-Thani),
który jest
u władzy
od XVIII wieku.

 

 
 
 
 
Sztuczna wyspa
PERŁA
w stolicy Ad-Dauha

 

11

2

 
W historii kraju tylko dwa razy był pod zaborami: w latach 1872-1916 okupowany przez Turcję,
a od 1916 do 1971 przez Wielką Brytanię.
 
 
 Powierzchnia kraju jest nizinna
(wysokość zaledwie od 50 do 100 m) oraz w większości pustynna.

 

1

3

4

 STARE MIASTO

 

 

 

 

 

PUSTYNIA

MESAIEED

 9

 

 

 

MUZEUM

SZTUKI ISLAMSKIEJ

8

 
 
 
Widok
na sztuczną
wyspę „PERŁĘ”

16

15

13

 

 
KATAR generuje najwięcej dochodów
z wydobycie ropy naftowej
i gazu ziemnego.
Obecnie Katar jest
największym eksporterem gazu ziemnego
w postaci płynnej (LNG) na świecie.
Kraj inwestuje w infrastrukturę
i nowoczesne budowle.

14

 
 
 
 
LODOWISKO
w Galerii City Center

 17

 

 
 
 
Ekskluzywna
galeria handlowa,
w której podobnie
jak w Wenecji
można pływać
GONDOLĄ.